Responsible Gaming

Responsible Gaming การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบเป็นการปฏิบัติตามกฎและข้อกำหนดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการและสร้างพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้เล่นอื่น ๆ ดังนั้น เพื่อเล่นเกมอย่างรับผิดชอบ เราได้กำหนดข้อตกลงไว้ดังนี้

1.เรียนรู้กฎและข้อกำหนด: อ่านและเข้าใจกฎและข้อกำหนดของเกมที่คุณเล่น แน่ใจว่าคุณทราบถึงข้อจำกัดและข้อควรระวังที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ คุณควรทราบถึงเงื่อนไขการใช้งาน เงื่อนไขความเป็นส่วนตัว และนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกมนั้น ๆ

2.ปฏิบัติตามจริยธรรมและความเคารพ: เล่นเกมอย่างสุภาพและเคารพผู้เล่นคนอื่น ๆ อย่าใช้ภาษาหยาบคายหรือทำการก่อกวนผู้เล่นคนอื่น ๆ ในเกม รักษาการสื่อสารที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบของกฎระเบียบที่กำหนดไว้

3.อย่าทำให้เกิดความเสียหายหรือการโกง: ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดไว้ในการเล่นเกมและหลีกเลี่ยงการโกงหรือใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องเพื่อได้รับประโยชน์ในเกม การโกงไม่เพียงแต่ละทีที่ไม่สุจริตและละเมิดกฎ แต่ยังสามารถทำให้ความสนุกสนานและความยุติธรรมของเกมเสียหายได้

4.รักษาความปลอดภัย: รักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณและผู้อื่น โดยไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านกับผู้คนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกี่ยวกับข้อมูลการเงินหรือข้อมูลที่สำคัญ

5.ให้ความสำคัญกับเวลา: ระมัดระวังและควบคุมเวลาในการเล่นเกม เกมบางเกมอาจมีลักษณะที่น่าติดตามและยากที่จะหยุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการทำงาน การเรียนหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน

6.รายงานปัญหาและการละเมิด: ถ้าคุณพบปัญหาหรือการละเมิดกฎกติกาขณะเล่นเกม คุณควรรายงานปัญหานั้นให้แก่ผู้ให้บริการเกม เพื่อให้มีการแก้ไขและดำเนินการตามกฎหมาย

การเล่นเกมอย่างรับผิดชอบช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและประสบการณ์ที่ดีในการเล่นเกมสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมในชุมชนเกม